Analítica web per a l’Economia Social i Solidària

Una de les necessitats que es tenen des de les organitzacions és poder saber el comportament que tenen les persones que s’interessen en nosaltres. Un dels punts principals d’anàlisi es veure el comportament de la gent que ens visita a la nostra pàgina web.
Històricament Google Analytics ha estat l’eina implementada per a aconseguir aquest objectiu, però hi ha alternatives fora de GAFAM de software lliure i que respecten la privacitat de les usuàries i faciliten l’accés a les dades enregistrades.

Diversos països d’Europa ja estan adoptant mesures contra Google Analytics per tal de protegir la privacitat i garantir el compliment de la GDPR.

Matomo: l’alternativa lliure

Matomo (https://matomo.org) és una eina d’analítica web alternativa a Google Analytics que té com a principals fets diferencials:

 • Protecció de les teves dades
 • Protecció de la privacitat de les usuàries

Matomo té un portal web on es poden veure les estadístiques de visites amb indicadors com:

 • Geolocalització
 • Tipus de hardware
 • Tipus de software
 • Hores de visita
 • Origen de la visita
 • Pàgines visitades
 • Temps de visita per pàgina
matomo_web.png

Plug-ins

Matomo es basa en una sèrie de funcionalitats bàsiques com hem vist anteriorment i la possibilitat d’ampliar-les amb plug-ins.
matomo_plugins.png

Aquests plug-ins permeten funcionalitats com:

 • A/B Testing
 • Autodetecció i anàlisi de formulàris
 • Anàlisi de campanyes de màrketing
 • Woocommerce
 • Funnels

Cal tenir en compte que la majoría de pluguins no són de codi lliure. Els plug-ins acostumen a ser de pagament i tenen un cost diferent segons el nombre d’usuàries donades d’alta a la plataforma. Aquest punt és important a l’hora de compartir plataforma amb altres organitzacions en cas que es facin servir plug-ins, ja que pot suposar un increment de cost respecte a tenir una plataforma pròpia.

matomo_funnel.png
Pantalla de compra del plug-in de funnels

Instal·lació

Matomo pot ser instal·lat tant en versió Cloud com On-premise. La versió cloud està en els servidors de Matomo a un cost a partir de 19€/mes (https://matomo.org/pricing). La versió on premise és gratuita i els costos dependran de l’empresa que en faci el hosting i manteniment. En tots dos casos s’ha de comptar els costos dels plug-ins a part.

Una de les opcions per decantar-se cap a la versió On-premise és que es té accés a la base de dades de Matomo, cosa que permetrà poder creuar les dades de visites amb dades d’altres fonts de dades de l’organització com pot ser l’ERP o el sistema d’e-commerce i visualitzar-les conjuntament, o per separat amb el visualitzador de dades que preferim (ex. Superset, EDA, Metabase, etc.).
matomo_superset.png

Configuració

Per configurar Matomo tant sols s’ha d’afegir a cadascuna de les pàgines web que volem trackejar el codi javascript que se’ns proporciona directament de la pàgina de Matomo. Normalment aquest codi es posa en un frame pare de totes les nostres pàgines web, per assegurar que no es perd cap trackeig.

A més, amb el Tag Manager, podrem configurar el trackeig d’events sense necessitat de tocar el codi font de la pàgina, podent ser independents dels desenvolupaments de la web.

Funcionalitats i utilitats de Matomo

A part de la monitorització de visites, Matomo ofereix altres funcionalitats que ens poden ser útils:

Forms

Detecta automàticament els formularis de les nostres pàgines web i mostra el comportament.

Funnels

Permet veure per cada objectiu definit per quins passos ha passat cada visita, a quin pas s’ha sortit del funnel i a quina pàgina ha marxat.

Rendiment de les pàgines

Permet analitzar el rendiment de les pàgines web i analitzar el temps de resposta de càrrega. És especialment útil per veure si al fer nous desplegaments hi ha un canvi en la velocitat de càrrega.

Amb totes aquestes funcionalitats, i més que es poden afegir amb altres plugins, Matomo s’ha convertit en una alternativa real a Google Analytics, afavorint la privacitat de les usuàries i la llibertat de software de les entitats que l’utilitzen.

Coopdevs i Matomo

Des de l’àrea de Business Intelligence de Coopdevs som conscients de la necessitat que tenen les organitzacions per saber el comportament de les seves usuàries i, per això, apostem per eines lliures com Matomo i en som implantadors.
També oferim la capacitat de poder explotar les dades de Matomo, no només des de la seva plataforma, sinó també des de Superset. A la vegada, també podem connectar les dades de Matomo amb la de la resta d’aplicacions, com el Woocommerce o Odoo, per tal de poder tenir una visió 360º del que està passant a la nostra organització.

La importància de trobar-nos