Som Connexió: desenvolupament tecnològic i intercooperació

Des dels inicis de la nostra activitat com a cooperativa (2018) que col·laborem en matèria tecnològica amb Som Connexió. Una relació que ha estat la llavor d’una intercooperació tecnològica d’un abast cada vegada més ampli.

Durant el 2019 vam participar en un projecte Singulars juntament amb FACTO i Som Connexió on vam poder detectar i donar resposta a les necessitats que impliquen sistemes ERP dins del cooperativisme. En aquest article ens centrarem en la feina feta amb Som Connexió i el salt que ha representat aquest projecte dins d’una estratègia d’intercooperació tecnològica de gran abast.

Però comencem amb una petita contextualització del problema, quin era el punt de partida de Som Connexió, quins eren els punts que més calia millorar i com vam afrontar aquest repte fins a obtenir una solució que permetés augmentar el volum de contractes que gestiona la cooperativa.

Context inicial (finals de 2018)

El principal repte que afrontàvem era dotar a Som Connexió d’unes eines fiables que permetessin escalar el nombre de sòcies/contractes sense augmentar exponencialment el cost de gestió. Uns numerets de la situació a què ens enfrontàvem són millors que mil paraules:

 • Més de 10.000 contractes entre ADSL, fibra i mòbil.
 • Més d’un milió de registres de consums per tractar cada mes (són les dades que acaben conformant el contingut de les factures).

Amb aquestes xifres el temps que es trigava a fer tota la facturació i enviar-la a les sòcies era de més o menys unes 60h. Un procés delicat per a la cooperativa, amb molta revisió i intervenció manual. Això passava perquè l’eina que es feia servir en aquell moment no estava dissenyada per aquesta finalitat, amb el temps s’havia intentat millorar perquè ho pogués cobrir, però arribat aquest volum es feia insostenible, era un clar coll d’ampolla per al creixement futur de la cooperativa.

Així doncs durant el 2019 ens vam centrar a resoldre aquest problema, i de pas facilitar que altres cooperatives amb una problemàtica similar poguessin aprofitar la feina feta.

Integrant Opencell amb Tryton

Després d’analitzar les necessitats es va decidir gestionar facturació a través d’Opencell un software open source de facturació concurrent especialitat en el sector telecom. Opencell permet gestionar la facturació a partir de consums massius i tarifes complexes.

El sistema Opencell s’havia d’implantar a Som Connexió tot realitzant la integració amb Tryton, l’ERP que fa servir Som Connexió. L’ERP és la peça de software central de la cooperativa, és on s’emmagatzemen les dades de les clientes/sòcies, els tipus de contractes que tenen assignats, l’historial de totes les seves factures, etc.

Finalment l’arquitectura resultant:

També va ser necessari integrar l’ERP amb OTRS. Aquesta eina permet crear processos definits amb tots els camins possibles que es poden obrir en aquests processos i generar tiquets que recorrin aquests camins partint de mails que entren a una determinada bustia de correu o generar aquests tiquets partint de sol·licituds realitzades pel mateix ERP. El fet d’incorporar aquesta eina va reduir notablement el temps que dediquen les agents al seguiment d’incidències, suport o en el procés d’alta de noves clientes/sòcies.

Per exemplificar la imatge anterior imaginem una alta de servei nova a través de la web: L’ERP rep les peticions des dels formularis web, i en validar la sol·licitud es crea un tiquet a OTRS per fer tot el procés d’alta (que implica enviar SIM/Router, comunicar al proveïdor de telefonia/internet, testejar el servei, confirmar funcionament i gestionar totes les comunicacions amb la clienta/sòcia). Un cop acabat aquest procés a OTRS es crearà el contracte a l’ERP i cada mes Opencell s’encarregarà de facturar segons la tarifa i els consums realitzats.

Durant el 2019 amb l’ajuda del projecte Singulars vam aconseguir fer aquest gran pas per Som Connexió tot construint les bases per intercooperar en aquest àmbit amb altres cooperatives.

Tot el codi es pot consultar a:

Seguim avançant en la intercooperació tecnològica

Les cooperatives de consumidores que s’adrecen a un gran públic oferint-los serveis, com ara Som Connexió, Som Energia o Som Mobilitat, tenen forces necessitats tecnològiques comunes, com ara:

 • Altes de noves sòcies
 • Gestió de tiquets (incidències, suport)
 • Gestió de processos de negoci
 • Generació i enviament de factures
 • Oficina virtual (on les sòcies poden accedir i consultar/modificar aspectes sobre els serveis que tenen contractats)

A aquestes necessitats se’ls ha de sumar moltes d’altres que són comuns a qualsevol cooperativa (i de fet a qualsevol empresa en general) com ara:

 • CRM (gestió de clients)
 • Facturació
 • Planificació i seguiment econòmic
 • Gestió de projectes
 • Gestió de recursos humans
 • Anàlisi de dades empresarials
 • etc

El cooperativisme incorpora al seu ADN la intercooperació, aixecar el cap per sobre de la nostra cooperativa i mirar a la resta del cooperativisme per tractar de trobar sinergies i àmbits on cooperar. La intercooperació, en l’àmbit tecnològic, es tradueix en: codi obert, documentació en obert i projectes compartits per tal de poder mancomunar els costos de desenvolupament d’aquesta tecnologia.

I cada vegada som més

Juntament amb Som Mobilitat, Som Connexió i Som Energia compartim l’estratègia conjunta d’intercooperació tecnològica i treballem per tal de confluir tecnològicament en un futur no molt llunyà, sobretot en tot el que té a veure amb l’ERP.

Si, ens podíem haver anomenat Som Tecnologia, però ja és massa tard, ens diem Coopdevs 🙂

Juntament amb FACTO aportem a través de Processos.org un sistema ERP, consultoria i suport que cobreix les necessitats comunes i específiques de qualsevol cooperativa.

Finalment creiem important posar en relleu que si forces cooperatives estan apostant per aquesta intercooperació tecnològica és també necessari que creixi el nombre de proveïdores tecnològiques que podem donar-hi suport. Amb aquesta finalitat treballem conjuntament amb la cooperativa belga Coop IT Easy i esperem que altres proveïdores locals i internacionals es vulguin sumar ben aviat i plegades promoure més i més el cooperativisme arreu.

Processos.org: Facilitant processos empresarials a les cooperatives