ERP per a cooperatives: facilitant processos de gestió amb programari lliure

Durant aquest any 2019 hem estat desenvolupant el projecte Singulars “Estudi, desenvolupament i acompanyament per la implementació de sistemes ERP de programari lliure especialitzats en cooperatives i ESS”. Hem pogut comprovar les necessitats de les entitats de l’Economía Social i Solidària i constatar que existeixen forces procesos susceptibles de ser millorats o implantats mitjançant eines TIC.

Necessitat de millorar processos de gestió dins de les cooperatives

Les cooperatives i altres entitats de l’economia social i solidària tenen necessitats de gestió equiparables a les de qualsevol altra organització:

  • Facturació
  • Comptabilitat
  • Gestió de projectes
  • Seguiment econòmic
  • Gestió de persones (persones sòcies treballadores i assalariades)
  • Gestió societària (persones sòcies de la cooperativa)
  • Gestió de la comunicació amb públic objectiu i partners
  • Altres activitats de l’empresa, tant primàries com secundàries

Les cooperatives són entitats que conformen el nucli de l’Economia Social. Sorgeixen impulsades per donar resposta a necessitats socials posant especial atenció en el benestar de les persones i altres entitats implicades en el desenvolupament de la seva activitat: treballadores, proveïdores i clientes.

Millorar processos de gestió i tenir més informació sobre l’estat de la cooperativa és un objectiu comú dins de l’ESS que permetrà prendre millors decisions per garantir la sostenibilitat econòmica i humana dins de la cooperativa. Per aquest motiu són necessàries propostes transversals que sorgeixin del cooperativisme.

En aquest projecte Singulars, la feina conjunta realitzada entre FACTO, Som Connexió i Coopdevs, s’ha centrat a desenvolupar l’ERP Odoo perquè pugui ser implantat en qualsevol cooperativa, facilitant la instal·lació del programari i la documentació disponible de manera oberta per a qualsevol organització que en vulgui fer ús.

Proposta d’ERP: Odoo Community Edition

Després d’analitzar diverses opcions de programari ERP, apostem per Odoo (anteriorment OpenERP) per dos motius principals:

  • Compta amb una llicència lliure LGPLv3 en la seva versió Community i molts dels seus mòduls disponibles.
  • Disposa d’una gran comunitat d’organitzacions i desenvolupadores al voltant d’Odoo que aporten millores de manera freqüent.

Comercialització del servei ERP Odoo per cooperatives

Tot i que des de Coopdevs ja tenim alguns clients fent servir Odoo a producció i alguns altres en fase de proves pilot, hem necessitat realitzar feina tècnica de preparació abans de poder-ho oferir a un número més gran de cooperatives: automatització del manteniment i gestió del servidor, actualitzacions, còpies de seguretat, monitoratge, etc.

A més s’ha de tenir molt present que la part tècnica és sols una part del que cal per implantar amb èxit un ERP. Abans és necessari analitzar processos que ja tenen lloc a la cooperativa, qüestionar-los i si és necessari modificar-los abans de donar-los un suport tecnològic. La consultoria de processos de gestió i la integració d’aquests a l’ERP és una feina que implicarà temps de dedicació per part de membres de la cooperativa.

Aquesta ha estat la feina que hem fet durant el 2019 i de cara a 2020 estarem llestos per oferir el servei d’implantació d’Odoo, ofert conjuntament des de FACTO i Coopdevs, per a qualsevol cooperativa que ho sol·liciti.

Intercooperació en Obert

Un dels temes més importants quan parlem de programari i coneixement lliures és permetre que aquest coneixement i tecnologia que posem a disposició del moviment cooperativista pugui ser utilitzat sense haver de dependre d’un proveïdor concret.

L’intercooperació és cabdal pel desenvolupament del moviment cooperativista, per això proposem intercooperar també en l’àmbit ERP i la seva implantació a cooperatives per tal que la feina que es fa per determinats processos es pugui reproduir en situacions similars. Hem anomenat la intercooperació en l’àmbit de l’ERP Odoo: Odoo-Coop. Per exemple, si algú realitza implantacions d’Odoo per a botigues cooperatives, fàcilment podrem replicar les solucions per a processos similars a altres botigues cooperatives si disposem dels coneixements de les experiències anteriors.

Enllaços

# odoo
Som Connexió: desenvolupament tecnològic i intercooperació